Passiefhuis

Innovatief samenwerkingsverband tussen verschillende bedrijven uit de bouwwereld

Diensten

Diensten
Door het pionierswerk dat de leden van de Stichting Passief Huis Holland sinds haar oprichting in 1998 in Nederland hebben verricht ter voorbereiding van een degelijke implementatie in de komende vijf tot tien jaar van passiefhuistechnologie in de hoofdzakelijk traditionele Nederlandse (woning)bouwcultuur, is de Stichting uitgegroeid tot een ervaren partner voor innovatie inzake algehele comfortverbetering en energiebesparing in de gebouwde omgeving op basis van passiefhuistechnologie. De vele enthousiaste contacten met fabrikanten, vertegenwoordigers van onderzoeksinstituten, adviseurs, architecten, bestuurders en ook bevlogen ontwikkelaars, professionele opdrachtgevers en particulieren in het buitenland tijdens excursies, congressen, tentoonstellingen en “Passivhaus Tagungen” in Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk hebben de leden ervan overtuigd dat deze passiefhuistechnologie ook in Nederland de basis zou moeten vormen van meer toekomstgerichte nieuwbouw en renovatie. Naast duizenden woningen in alle soorten en maten zijn inmiddels ook veel kantoor- en bedrijfsgebouwen gerealiseerd en verder scholen, verzorgingshuizen en renovatieprojecten, waarvoor de laatste jaren steeds meer aandacht is.

De wetenschappelijke onderbouwing van deze technologie in het buitenland is van een dusdanig hoog niveau dat Nederland daarvoor de ogen niet kan sluiten. De ontwikkelingen rond deze passiefhuistechnologie hebben de afgelopen tien jaar een zeer hoge vlucht genomen en de resultaten van monitoring tonen het gelijk aan van de specifiek voor dit concept ontwikkelde berekeningsmethode: het PassiefHuisProjektenrekenPakket (PHPP).

Vanuit deze ervaring stimuleert en adviseert de Stichting Passief Huis Holland op het gebied van kennisoverdracht, verdere innovatieve ontwikkeling van passiefhuis georiënteerde producten en nieuwe passiefhuisprojecten.

Advies

  • De Stichting PHH verzorgt lezingen, geeft presentaties en levert advieswerkzaamheden aan particuliere en publieke opdrachtgevers bij de realisatie van passiefhuizen. De medewerkers van de Stichting staan ter beschikking ten behoeve van de verdere implementatie van het passiefhuisconcept in de Nederlandse bouwpraktijk.
  • De Stichting PHH geeft advies over passiefhuiscriteria bij het opstellen van het programma van eisen en kan in de fase van het ontwerp – als toets – berekeningen laten uitvoeren o.b.v. het PHPP. De Stichting kan zorgdragen voor kwaliteitscontrole tijdens de uitvoering en de oplevering van het project.
  • De Stichting PHH kan luchtdichtheidsmetingen laten uitvoeren ter controle van de bouwuitvoering.
  • Het meten van prestaties hoort bij een integrale projectaanpak. Hierbij worden weer o.a. de specifieke instrumenten zoals het PassiefHuisProjectenrekenPakket aangewend en vinden metingen in situ plaats.
  • Tenslotte verzorgt de Stichting aanvragen van het door het Passiv Haus Institut in Darmstadt ontwikkelde PH-certificaat.

Onderzoek & Ontwikkeling
Gericht onderzoek ter verbetering van het concept en ontwikkeling van energie-efficiënte componenten is een van de belangrijkste doelstellingen van de Stichting PHH.

De Stichting PHH stimuleert derhalve gerichte deelonderzoeken en geeft waar mogelijk financiële ondersteuning bij inhoudelijk relevante projecten. Door praktijkgericht onderzoek zetten de leden van de Stichting hun specifieke kennis en ervaring in voor de ontwikkeling van passiefhuisproducten voor de Nederlandse markt en bewerkstelligen zij mede innovatie in de bouw. Het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek (i.o.v. Novem), evaluatie, langdurige monitoring van het eerste passiefhuis in Nederland (Dalem), en ondersteuning bij de ontwikkeling van een passiefhuiskozijn voor de Nederlandse markt zijn hiervan voorbeelden. De Stichting stimuleert elke nieuwe ontwikkeling die een substantiële bijdrage levert.

Kennisoverdracht
De Stichting PHH houdt lezingen en informatiesessies voor een zeer gevarieerd publiek. Bedrijven, gemeentes, woningcorporaties en particuliere opdrachtgevers kunnen zo kennis maken met de achtergronden van passiefhuistechnologie en de mogelijkheden in Nederland.

Regelmatig worden excursies en studiereizen naar passiefhuizen in binnen- en buitenland georganiseerd. Jaarlijks neemt de Stichting deel aan de Internationale dagen van het passiefhuis waarbij toonaangevende passiefhuisprojecten hun deuren openstellen.

De website informeert zowel de geïnteresseerde leek als de professional over het passiefhuisconcept.

En verder…
Voor overige dienstverlening inzake het ontwerp en de bouw van passiefhuisprojecten verwijzen wij u naar de leden en sympathiserende bedrijven van de Stichting Passief Huis Holland.