Passiefhuis

Innovatief samenwerkingsverband tussen verschillende bedrijven uit de bouwwereld

Stappen van een asbest onderzoek

Asbest is een verzamelnaam voor een groep mineralen uit de natuurlijke wereld. Al deze mineralen hebben verschillende eigenschappen, waardoor ze verschillende kleuren hebben. Ze zijn opgebouwd uit kleine vezels, die enkel met een microscoop zijn waar te nemen. Asbest werd vroeger veel gebruikt in de bouw, maar in de afgelopen decennia is gebleken dat het grote gevaren voor de gezondheid kan hebben. Asbest die goed afgeschermd is vormt geen gevaar, asbest waarvan de vezels vrij kunnen komen is een groot risico. De vezels kunnen worden ingeademd, waardoor de longen kunnen beschadigen. Dit leidt tot gevaarlijke ziektes als asbestose of longkanker. Asbest onderzoek wordt uitgevoerd bij kantoorpanden, gebouwen en woningen om te bepalen in hoeverre de asbest (indien aanwezig) daadwerkelijk een gevaar vormt voor de gezondheid. Dit onderzoek bestaat uit verschillende onderdelen:

  • De asbestinventarisatie
  • De sloop of renovatie

De asbestinventarisatie van het asbest onderzoek kan op een aantal verschillende manieren plaatsvinden. Allereerst is er een milde variant. Deze wordt ook wel Type A genoemd. Bij dit asbest onderzoek wordt het hele pand gecontroleerd op potentiële risico’s. In de eerste plaats wordt er een uitvoerige theoretische schets gemaakt van de situatie. Alle panden en alle eventuele risico’s worden daarin meegenomen. Een asbest onderzoek begint dus altijd met een goede voorbereiding. Nadat al het papierwerk gedaan is gaat men zelf kijken op locatie. Hierbij wordt een visuele inspectie uitgevoerd. Tijdens deze inspectie kan het mogelijk zijn dat er een aantal plekken in het gebouw licht beschadigd worden, om de veiligheid van het verdere gebouw te kunnen garanderen. Op plaatsen die men niet volledig vertrouwd wordt een asbestmonster genomen. Specifieke materialen in het gebouw die asbest bevatten worden dus meegenomen en verder geanalyseerd. Een asbest onderzoek is dus vrij intensief. Het hele proces kan zo een aantal dagdelen in beslag nemen, afhankelijk van de grootte van de bedrijfs- of woonpanden. De monsters die zijn genomen worden geanalyseerd in een laboratorium. Vervolgens wordt er een concrete inschatting gemaakt over de reële gevaren die er bestaan op de bekeken locatie. Wanneer een locatie niet meer hoeft te worden gebruikt kan er ook een andere vorm van asbestinventarisatie plaatsvinden. Dit is een variant waarbij grote gedeeltes van het pand worden gesloopt. Dit wordt ook wel type B genoemd. Een asbest onderzoek van dit type wordt vrijwel alleen uitgevoerd wanneer een pand moet worden gesloopt of het echt niet duidelijk is wat de veiligheidsrisico’s zijn. Bij deze variant gaat het met name om asbesttoepassingen in de fundering van het gebouw. Ook kan de gehele constructie bekeken worden.

Asbest onderzoek; de gevolgen

Nadat alle onderzoeken zijn afgerond wordt er begonnen met de sloop of renovatie van een locatie. Om te beginnen is er voor de sloop van een gebouw natuurlijk een sloopmelding nodig. Hiermee wordt aangegeven dat het in de planning ligt om het gebouw binnen korte tijd te gronde te richten. Wanneer vervolgens geconstateerd wordt dat zich asbest in het gebouw bevindt betekend dit twee dingen. In de eerste plaats wordt gevraagd om de eerste stap van het asbest onderzoek; de inventarisatiepapieren. Deze moeten worden overgeleverd voordat tot sloop mag worden overgegaan. Het is dus niet alleen handig om een asbest onderzoek te doen, voor het slopen van een gebouw is het noodzakelijk. Nadat de papieren zijn overhandigd kan begonnen worden met de sloop. De inventarisatie wordt gebruikt zodat de bouwvakkers rustig kunnen werken en geen gevaar lopen tijdens hun werkzaamheden. Het gevaar van asbest wordt namelijk pas echt serieus wanneer begonnen wordt met de sloop. Zonder goed asbest onderzoek komen de asbestvezels vrij op plaatsen waar de vakmensen deze niet verwachten. Dit kan pas jaren na de sloop zichtbaar worden. Een goed asbest onderzoek bespaard op termijn een hele horde aan problemen! Het is belangrijk om te realiseren dat een Type A onderzoek niet altijd toereikend is. Soms suggereert een eerste onderzoek dat er wel degelijk gevaar kan zijn voor de gezondheid. Wanneer het gebouw dan nog gebruikt wordt kan het zo zijn dat er aanvullend onderzoek (type B of anders) nodig is. Het werk moet dan soms voor korte tijd stil komen te liggen. Het kan zelfs zo zijn dat voordat kan worden begonnen aan renovatie van het gebouw eerst flinke delen moeten worden vernietigd. Dit kan een dure grap zijn, maar is het waard. Gezondheid gaat per slot van rekening boven alles. Een asbest onderzoek kan veel narigheid voorkomen.

Laat een offerte opstellen

Omdat het soms onduidelijk kan zijn wat er allemaal moet gebeuren is het altijd belangrijk een goede offerte op te laten stellen. Wanneer vooraf duidelijk is hoeveel betaald moet worden loop je achteraf niet tegen onverwachte kosten aan. Zoek daarom altijd naar een erkende specialist die dit werk zorgvuldig kan uitvoeren. Aan een asbest onderzoek zijn weinig risico’s verbonden, maar toch is het belangrijk om experts in te schakelen. Hierdoor ben je ook onafhankelijk. Er kan niemand tegen je zeggen dat je partijdig bent geweest in je oordeel. De asbestsanering kan vervolgens ook zorgvuldig worden begeleid. Voor een goed advies kun je terecht op http://www.bestvision.nl/. Op deze site vind je nog veel meer informatie over asbest en asbestverwijdering. Ook kun je hier snel en eenvoudig contact opnemen met vakkundige werknemers. Zo krijg je snel goed advies over een persoonlijke situatie. In Nederland is het vanaf 2024 verboden om asbesthoudende materialen in je bezit te hebben. Wacht dus niet langer en regel vandaag nog een asbest onderzoek!

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn